ładowanie…

Warunki użytkowania

Warunki korzystania ze strony internetowej http://www.flexiliga.pl

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich osób korzystających ze strony internetowej www.flexiliga.pl (zwanych dalej "Użytkownikami"). Strona jest własnością VAŠE LIGA, z.s., spółki zwanej dalej Administratorem.

 1. Korzystanie ze strony jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z tej strony na inny, niż własny użytek, nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. Użytkownik nie może w żaden sposób ingerować w treść lub techniczny charakter strony bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Jedynie Administrator ma prawo decydować o zmianie lub usunięciu jakiegokolwiek elementu strony, nie licząc edytowania własnego profilu użytkownika i wprowadzania wyników meczów.
 4. Publikowane na stronie informacje, z wyjątkiem tych warunków, nie stanowią aktu ustanowienia jakiegokolwiek stosunku prawnego między administratorem a Użytkownikiem, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w poszczególnych przypadkach.
 5. Warunki te mogą być zmienione lub uzupełnione przez Administratora. Aktualne warunki korzystania z witryny są ważne w dniu ich publikacji.
 6. Wszystkie teksty, zdjęcia, funkcje i cały system www.flexiliga.pl są chronione prawem autorskim. Ich użycie, na inny niż prywatny, niepubliczny użytek, będzie ścigane sądownie.

Reguły dyskusji

 1. Funkcją dyskusji na stronie www.flexiliga.pl jest swobodna ekspresja i wymiana poglądów. Nie chcemy cenzurować jej treści, ale istnieją pewne prawne i etyczne obostrzenia ograniczające treść wpisów.
 2. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo brać udział w dyskusji. Jeśli jednak Użytkownik nie będzie przestrzegał wypisanych tutaj zasad, może mu zostać odebrane prawo do brania udziału w dyskusji, a nieodpowiednie wpisy mogą zostać usunięte.
 3. Zabronione jest umieszczanie we wpisach reklam lub innego rodzaju treści promocyjnych stron trzecich.
 4. Zabronione jest szerzenie rasowej, narodowej, religijnej i jakiejkolwiek innej nienawiści lub dyskryminacji.
 5. Zabrania się używania wulgarnego języka, obelg, oszczerstw, upokarzania lub lżenia innych osób lub grup osób.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie we wpisach spamu.
 7. Dyskusja musi szanować prywatność innych osób - nie wolno publikować numerów telefonów, adresów ani innych prywatnych informacji.
 8. Administrator ma prawo usuwać wpisy naruszające zamieszczone tutaj zasady bez wcześniejszego powiadomienia autora.

Odpowiedzialność Administratora

 1. Informacje widoczne na stronie www.flexiliga.pl opierają się na informacjach dostarczonych przez Administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji widocznych na tej stronie. Administrator może w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, dokonać zmian w informacjach na tej stronie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć dla Użytkowników.
 3. Administrator przegląda niektóre wpisy opublikowane na stronie przez Użytkowników, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron internetowych stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tych wpisów. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za reklamę lub jakąkolwiek inną formę promocji prowadzoną przez jakąkolwiek stronę trzecią za pośrednictwem tej strony. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów i wiadomości wymienianych przez Użytkowników (wiadomości, dyskusji, komentarzy do meczów) i zastrzega sobie prawo do usunięcia wiadomości zawierającej jakiekolwiek informacje, które mogą być uznane za nielegalne, obraźliwe lub w inny sposób nieodpowiednie.
 4. Administrator jest odpowiedzialny za treść informacji przechowywanych na żądanie Użytkownika na tej stronie tylko wtedy, gdy mając na uwadze okoliczności i charakter sprawy, ma świadomość, że zawartość przechowywanych informacji lub działań użytkownika jest niezgodna z prawem.
 5. Operator nie jest zobowiązany do nadzorowania treści przechowywanych informacji ani do aktywnego wyszukiwania treści nielegalnych lub nieodpowiednich.

Szkody dla zdrowia i mienia wynikające z wydarzeń i lig ligowych

 1. Zapisując się i biorąc udział w rozgrywkach organizowanych za pośrednictwem tej strony, użytkownik wyraża zgodę na następujące oświadczenie:
  1. Uczestniczę w rozgrywkach organizowanych za pośrednictwem www.flexiliga.pl na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
  2. W przypadku urazu lub uszkodzenia mienia, nie będę ubiegać się o zwrot kosztów związanych z ewentualnymi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia od Administratora tej strony ani od organizatora rozgrywek.
  3. Zostałem pouczony o moich obowiązkach w zakresie ochrony mienia i zdrowia mojego, innych Użytkowników i stron trzecich. Będę przestrzegać zaleceń i poleceń organizatora oraz obsługi obiektów oraz starać się aktywnie zapobiegać szkodom dla zdrowia i mienia.

Metody płatności

Platební metody

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę. (Więcej o ciasteczkach) Rozumiem